روش ها

روش ها

بر اساس آموزه های عرفانی

محل لوگو

روش صحیح هشدار دادن درباره رفتارهای پر خطر


روش صحیح هشدار دادن درباره رفتارهای پر خطر

امروزه دانشمندان روان شناسی و جامعه شناسی توصیه می کنند اطلاع رسانی در خصوص یک رفتار می بایست به صورت واقعی، کامل و به دور از سوگیری و با توجه به هر دو جنبه سود و زیان آن رفتار صورت گیرد؛ به این معنی که اگر به عنوان مثال در پی آگاهی دادن نسبت به شیوع مواد مخدر هستیم، می بایست علی رغم میلمان، به فردی که می خواهیم او را راهنمایی کنیم، هم زمان در خصوص سود کم ناشی از مصرف مواد مخدر(آرامش کوتاه مدت،کمک به فراموش کردن مشکلات و...) هم در کنار مضرات آن اطلاع رسانی کنیم. در این حالت مخاطب را در موقعیت آگاهی کامل و در شرایط مناسب و واقعی انتخاب قرار داده ایم. اینجاست که با تقویت میل به انتخاب برتر و اینکه فایده ای دراز مدتر در پی داشته باشد، می توانیم فرد را به سمت رفتار صحیح هدایت کنیم.

یکی از دلایل انتخاب اشتباه این است که جامعه فقط نسبت به زیان های واضح و آشکار هشدار می دهد. در چنین شرایطی، وقتی فرد موفق به کشف فایده های هر چند اندک و موقتی رفتار اشتباه شود، متاسفانه به سرعت در پی تجربه آن می رود؛ در حالی که اگر این آگاهی از پیش به او داده شود، تمایل به این تجربه کاهش می یابد.

  انتشار : ۱۷ آذر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 303

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

نسخه های کاربردی و کوتاه

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما