روش ها

روش ها

بر اساس آموزه های عرفانی

محل لوگو

روش تفأل زدن به دیوان حافظ


روش تفأل زدن به دیوان حافظ

تفأل به دیوان حافظ از رسوم رایجی است که ایرانیان بدان پرداخته اند و آن بدین معناست که چون انسان در کاری به شک و تردید مبتلا شود، می تواند از کلمات و اشعار خواجه استمداد کند؛ به این روش که ابتدا بر روح حافظ فاتحه ای قرائت می کند و در دل نیتی کرده، آن گاه دیوان او را می گشاید.(روش:کافی است که ناخن را لای صفحات کتاب ببرید تا یک صفحه ای باز شود،فقط مراعات کنیدکه طبق سنت با دیوان پاره یا ناقص نباید فال گرفت. اگر بین دو صفحه انگشت گیر کرده باشد، باید صفحه سمت راستی را ملاک قرار دهید. غزل بالای صفحه راست، جواب شماست. غزل اگر از شروع صفحه آمده که چه بهتر، وگرنه می رویم به صفحه قبلی و بیت های ابتدایی غزل را از آنجا می خوانیم.)و بیت اول از غزل بعدی نیز شاهد آن فال خواهد بود.(شاهد چیست؟ اگر در غزل اول جوابمان را پیدا کردیم که چه بهتر، اگر نشد هم نگران نباشید. بروید به غزل بعدی. یکی از بیت های 1، 3 یا 5 غزل دومی «شاهد» فال شما هستند. یعنی مطالب غزل قبلی را دوباره تایید و تکرار می کنند.)

یک روش ساده برای درک معنای فالتان:

توجه به تصاویری است که لسان الغیب در شعرش ساخته است. مثلا سر کتاب را باز می کنید و این بیت می آید:

«گفتم خوشا هوایی کز باغ حسن خیزد                            گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید»

ظاهر این واضح است که مثبت است، چون دوتا کلمه «خوشا» و «خُنُک» در بیت آمده است. پس پاسخ: تایید انجام کار است.

طالع بینی چینی (یی چینگ) همین گونه است: تصویری به شما می دهد، مثلا کوه بالای سر رودخانه و صاحب فال باید از دقت در این تصویر به معنای فالش پی ببرد.

و نیز جدول های مخصوصی به نام فال نامه درست کرده اند که مشتمل است بر مربعاتی که غالبا مضروب اعداد اول مانند 17 یا 9 می باشد و هر مربع کلمه یا حرفی را محتواست که می توان برای آن مقصود به کار برد. غالبا در مقدمه چاپ های شرقی دیوان یکی از این فالنامه ها وجود دارد با دستورالعمل آن. این جدول ها با وجود ظاهر رمزی و حیرت انگیزشان جواب های خیلی مبهم و محدودی دارند؛ چنان که اگر آن مربعات مضروب و عدد هفت باشد، هفت جواب و اگر مضروب عدد نه باشد، نه جواب به دست می آید و اگر جواب هایی که از این مربعات استخراج می شود، یا ناهی از عمل است؛ یعنی فال بد است یا آنکه جواب مردد دارد و به ندرت جواب مثبتی که مشوق انجام کار باشد، از آن ها استخراج می شود و در باب این این گونه تفأل ها حکایاتی در رساله ی لطیفه ی غیبیه در باب شاهانی چون شاه اسماعیل اول، شاه تهماسب اول و شاه عباس دوم و... مندرج است.

فال حافظ

 

  انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 230

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

نسخه های کاربردی و کوتاه

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما