روش ها

روش ها

بر اساس آموزه های عرفانی

محل لوگو

راه معنویت را در زندگیمان باز کنیم+ویدئو


راه معنویت را در زندگیمان باز کنیم+ویدئو

قصد ما این است به شما کمک کنیم به یاد آورید که شما امتداد انرژی منبع هستید، که شما موجوداتی خوشبخت و دوست داشتنی هستید به دنیای فیزیکی که در آن زمان و مکان معنی دارد آمده اید تا شادمان خلق کنید.

همه موجودات زمینی همتای روحی دارند و استثنایی در این میان وجود ندارد. همه افراد برخوردار از جسم مادی، عالم بالا را در دسترس دارند استثنایی در این میان وجود ندارد ولی اکثر انسان ها آنچنان تحت تاثیر مادی سیاره خود قرار گرفته اند که الگوهای مقاومت شدید را در خود رشد داده اند که از ارتباط آشکار نیز با منبع هستی جلوگیری می کند. قصد ما این است به آنانی که خدا را طلب می‌کنند، این پیوستگی را یادآوری کنیم.

اگرچه همه انسان‌ها به آشکاری می‌توانند با عالم ماورا ارتباط برقرار کنند، اکثرشان به این دست یابی آگاهی ندارند و حتی وقتی شما به این دستیابی آگاهی پیدا می‌کنید عادت های فکری مقاومتی ایجاد می کند که مانع می شود شما بتوانید آگاهانه ارتباط برقرار سازید.

شما تنها چیزهایی را می شنوید که آمادگی و شنیدن آن را دارید

ما در سطوح مختلف آگاهی با شما سخن می گوییم؛ ولی شما تنها آنچه را آمادگی دریافت آن را دارید، خواهید گرفت. این کتابی است که به انسان ها کمک می کند به رابطه ی خود با خداوند و با خود واقعی شان پی ببرند. این کتاب به شما کمک می کند بفهمید واقعا کی هستید، چه کسی هستید، چه کسی بوده اید و به کجا خواهید رفت و در آینده چه خواهید شد.

شما یاد می‌گیرید چگونه خالق تجربه خود هستید و چرا همه قدرت های شما در لحظه اکنون جمع است. در اینجا با فرایند هایی آشنا می شوید که به شما برای پیوستن با بخش روانی خود کمک خواهند کرد، فرایندهایی که به شما برای تحقق هر آرزویی که دارید کمک می کنند و با به کارگیری این فرآیندها و با آگاهی از قوانین قدرتمند عالم هستی شوق طبیعی شما برای زندگی، دیگر بار باز خواهد گشت.

به دنبال خود واقعیتان باشید

آیا می دانید از زندگی چه می خواهید؟ آیا می دانید که شما خالق تجربیات خود هستید؟ آیا از تحول آرزوهای تان لذت می برید؟ آیا تپش آرزویی تازه را در درون خود احساس می کنید؟ چنانچه پاسخ شما به پرسش های بالا مثبت است و از جمله نوادری هستید که از تغییر و تحول تدریجی آرزوهای خود لذت می برید و در اینجا ایستاده اید؛ در حالی که به بسیاری از آرزوهای خود دست نیافته اید، در آن صورت می دانید که هستید و منظور از تجربه مادی زندگی چیست.

ولی اگر مانند بی‌شمار افرادی هستید که از برآورده نشدن آمال و آرزوهای خود ناشادید، اگر در طلب پول بیشتری هستید؛ ولی همواره خود را در کمبود و کاستی می یابید، اگر از شغلی که دارید راضی نیستید؛ ولی راه و چاره ای برای پیشرفت مشاهده نمی کنید، اگر از روابطی که با اطرافیان دارید راضی نیستید و رابطه ی مطلوبی که همواره در ذهن داشته اید هنوز دور از دسترس به نظر می رسد، اگر از مشکل و قواره و ظاهر خود رضایت ندارید... در آن صورت مطالب آسان، درک کردنی وجود دارد که مایلیم در اینجا به شما ابلاغ کنیم. مایلیم این اطلاعات را به شما بدهیم، چون دوست داریم شما، راه خود را برای رسیدن به آرزوهایتان باز کنید. ولی این تنها بخش کوچکی از خواسته ماست؛ چون می دانیم حتی اگر شما به همه ی آرزوهایی که در این لحظه دارید برسید، آرزوهای دور و دراز دیگری در انتظارند تا جای آرزوهای تحقق یافته را بگیرند. پس این کتاب برای این نوشته شده تا به شما کمک کند آنچه در فهرست آرزوهای خود دارید، حذف کنید، چون از ناممکن بودن ماهیت چنین تلاشی باخبریم.

مراحل دستیابی به هدایت معنوی

در خلقت خداوند هیچ گونه اشتباهی وجود ندارد، همه اسرار و همه رنج ها فقط در ذهن شکل می‌گیرند.

(رامانا ماهارشی/ Ramana Maharshi)

«معنویت» نامی است که من برای آن نیروی بدون شکل و غیرقابل رؤیت انتخاب کرده‌ام. همان نیرویی که منشا و سرچشمه زندگی روی این سیاره است. مهم نیست چه نامی برای این نیرو انتخاب کنیم، این نیرو هر چه که هست می تواند هر مشکلی را حل کند، برای هر مشکلی راه حلی معنوی وجود دارد ما فقط نیازمندیم بیاموزیم که چگونه می توانیم به آن دست پیدا کنیم.

در دنیایی که آنرا معنویت می نامیم برای هر چیزی که شما نام مشکل بر آن نهاده اید در همین لحظه و هم اکنون راه حلی در دسترس و آماده وجود دارد.

 مرحله اول:

شناخت: کاملا واضح است که هر انسانی برای به کار بردن هر چیزی باید نسبت به آن شناخت داشته باشد. اما واقعاً این مرحله سخت ترین مرحله، در راه رسیدن به دنیای معنویت است.

تشخیص در دسترس بودن نیروی نامرئی که می‌تواند در حل مشکلات مورد استفاده قرار گیرد مستلزم این است که ما بر آموخته های پیشین و بر شرایط فعلی خود غلبه کنیم.

آیا هنگامی که خود را جسمی فیزیکی در دنیای مادی می‌بینید به محدودیت‌های خود توجه کرده اید؟ به طور مثال، آیا شما معتقدید تنها یک نیرو و یا دانش برای حل مشکلات وجود دارد و آن هم مبنی بر حواس پنجگانه و نیروی ذهنی شماست؟

ما بیشتر طوری آموزش دیده ایم که به حواس پنجگانه و نیروی ذهنی خود تکیه کنیم. همچنین به ما آموزش داده شده است که همه اطلاعات مورد نیاز ما در یک پرسشنامه ی گزینه ای کلی در دسترس ماست.

این حالت، نگرشی شرطی شده از عدم شناخت و عدم تشخیص ارتباط الهی ما با راه حل معنوی مشکل است. در این حالت عدم شناخت، ما معتقدیم که داروها، گیاهان دارویی، جراحان و پزشکان، مسئول شفابخشی بیماران هستند و یا موفقیت مالی کسی را به کار سخت، مطالعه، مصاحبه و سخنرانی هایشان نسبت می دهیم. در حقیقت عدم شناخت، ما را به سوی این اعتقاد سوق می‌دهد که دانشمان که به انواع پدیده هایی که آنها را از طریق عملکرد حسی خود توصیف می‌کنیم، محدود شده است.

پاتانجالی نوعی دانش و یا نیرو را توصیف می‌کند که تنها از طریق دنیای مادی و حواس پنجگانه به دست نمی‌آید. درک این موضوع که چنین نیرویی وجود دارد و همیشه در دسترس است اولین قدم برای فعال ساختن آن است.

به هر حال این شناخت تنها از طریق آموزش های دیگران و یا از طریق نوشته های قدیمی به دست نمی آید. همانطور که اگر کسی به ما هنر رؤیابینی را آموزش دهد و یا درباره آن مطلبی بنویسد باعث نمی‌شود که ما رؤیا ببینیم. شناخت نیز مثل رؤیابینی تنها از طریق تعهد و الزام درونی و بیرونی نسبت به توانایی ما برای شناخت به دست خواهد آمد.

پیشنهاد می کنم در همین اولین قدم، هنگامی که با مشکلی روبه رو شدید جمله ای تأکید ای را برای خود در نظر بگیرید. به طور مثال بگویید:

«شاید دقیقا ندانم که در این جا چگونه به راه‌حلی معنوی دست پیدا کنم اما کاملا مطمئنم که راه حلی معنوی وجود دارد.» با تشخیص حضور چنین نیرویی در واقع ما از او دعوت می‌کنیم تا توسط ما شناخته شود.

مرحله دوم:

اداراک: تجربه ای شخصی است و ماورای استدلال های عقلانی. با میل و خواست خود و با تمرین و ممارست. از طریق مراقبه ای در سکوت . شما حضور در پیشگاه آن نیروی معنوی را تجربه خواهید کرد.

شما به این مرحله از ادراک خواهید رسید که هرگونه ناهماهنگی، اختلاف و بیماری، توسط انرژی معنوی که در درون شماست از بین می رود. هنگامی که در مراقبه ای عمیق هستیم از نیروی مغناطیسی شدیدی آگاهی می یابیم که ما را به سمت خدا می کشاند. الهاماتی که در لحظه ی حضور در پیشگاه خداوند تجربه می کنیم باعث بازسازی ذهنمان می شود و ما به نوعی انرژی پیوند می خوریم. آن انرژی ما را به سمتی هدایت می کند که برای هر درد و رنجی راه حلی وجود دارد.

مرحله سوم:

حرمت: باید برای یکی شدن با نیروی معنوی، خود را به طور کامل به او بسپاریم. زمانی که در جستجوی هدایت و راهنمایی هستیم، یکی شدن با پروردگار سبب می شود تا به طور موقت قوای عقلانی و استدلال های خود را کنار گذاریم.

به جای اینکه این اندیشه در ذهن ما ایجاد شود که:« من اوضاع را روبراه می کنم.» این مشکل را به الوهیت درون می سپاریم.

یگانگی با خداوند به ما این اجازه را می دهد که مستقیما تجربه کنیم؛ برای هر مشکلی راه حلی معنوی وجود دارد.

راه حل مشکلات امروزه بشره، بیدارسازی آگاهی بشریت نسبت به الوهیت درون اوست.

 

 بخش هایی از کتاب های:

درخواست کن برآورده می شود، اثر استر و جری هیکس(نویسندگان برتر نیویورک تایمز)

برای هر مشکلی راه حلی معنوی وجود دارد، اثر دکتر وین دبلیو دایر

  انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 223

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

نسخه های کاربردی و کوتاه

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما